به مرکز فیلم آکادمی رفیع خوش آمدید.

اموزش الگوی چکش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 15 دقیقه
عضویت نوبیتکس

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 9 دقیقه
کندل اسایک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 10 دقیقه

مرکز فیلم چیست ؟

مرکز فیلم یک بخش از آکادمی رفیع است که شما میتوانید آموزش های تصویری رایگان را مشاهده کنید .

آموزش مورد نظرت را پیدا نکردی؟

آموزش مورد نظرت را درخواست بده ، در سریع ترین زمان آماده و منتشر میشه
همین الان کلیک کن