جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آکادمی بازارهای مالی رفیع

به مرکز فیلم آکادمی رفیع خوش آمدید.

اموزش الگوی چکش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 15 دقیقه
عضویت نوبیتکس

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 9 دقیقه
کندل اسایک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

سطح : مقدماتی
مدت فیلم : 10 دقیقه
اسکرول به بالا